Energetické štítky

 

 

Už déle než 20 let energetický štítek pomáhá spotřebitelům při volbě energeticky úsporných výrobků. Současný systém štítkování, který používá energetickou stupnici A+++ až D, však časem ztratil na transparentnosti a začal být pro spotřebitele matoucí. Evropská komise a členské státy EU se proto rozhodly požadavky na výrobky označené štítkem přepracovat a energetickou škálu změnit na systém od A do G pro všechny produktové skupiny.

Zavedení nových energetických štítků bude probíhat postupně v závislosti na konkrétních nařízeních EU. Přeštítkování se v roce 2021 bude týkat chladniček a chladniček na víno, mrazniček, praček, praček se sušičkou, myček nádobí, světelných zdrojů, televizorů a elektronických displejů. Nový štítek vstoupil v platnost 1. března 2021 a pomůže vám při volbě energeticky úsporných produktů a výrobce bude navíc motivovat k vývoji energeticky stále účinnějších technologií.

 

Veškeré potřebné informace se dozvíte v níže příloženém pdf souboru.